PDF net
- PUBLICERING UDEN COPYRIGHT
Forsiden => Danmark => DAPO brændeovne og pejse   Login
DAPO brændeovne og pejse PDFnet
Foreningen af Danske Producenter af Pejse og Brændeovne
Formand: Peter Jessen Hansen
Morsø Jernstøberi A/S
Telefon: 96 69 19 00
Mobiltelefon: 40 35 85 87


pjh@morsoe.com
www.dapo.dk
Info PDFnet
Artikel oprettet: 23-01-2010
Opdateret: 26-01-2010
Antal besøgende: 4428
Service PDFnet
Kopier link til denne side
Føj til foretrukne
Del på facebook
 

Foreningen DAPO

Af Tommy Hansen

DAPO - Foreningen af Danske Producenter af Pejse og Brændeovne - repræsenterer med sine 13 medlemmer den samlede branche i Danmark. DAPO tegner dermed en markant profil af en branche, som via løbende produktudvikling og miljøbevidsthed har bragt danske brændeovne frem til en position som nogle af verdens mest effektive og miljøvenlige.

DAPO er medlem af DI Energibranchen – et af Dansk Industris branchefællesskaber.

• Brændefyring er CO2-neutral. Ved afbrænding af træ frigives CO2 svarende til den mængde, træet har optaget under væksten. (Kilde: Energistyrelsen 2007)

• Fyring med træ sparer Danmark for cirka 500.000 tons fyringsolie. (Kilde: Energistyrelsen 2007)

• Fyring med træ reducerer Danmarks udslip af CO2 med 1,6 mio. tons årligt. Det svarer til 10 % af Danmarks forpligtelse i Koyoto-aftalen. (Kilde: Energistyrelsen 2007)

• Partikelforureningen i luften i Danmark stammer for 80 % vedkommende fra udlandet (Kilde: Miljøstyrelsen 2005)

• Danske brændeovne er årsag til 2 % af den forurening med fine partikler, vi oplever i Danmark (Kilde: Miljøstyrelsen 2005)

• Partikelforureningen fra danske brændeovne er faldende. Takket være produktudvikling hos producenterne er artikeludslippet fra danske brændeovne mere end halveret i årene fra 2002-2008. (Kilde: Teknologisk Institut 2008)

• Partikeludslippet fra en moderne, dansk brændeovn ligger væsentligt under de tilladte grænseværdier for udslip. Emissionen fra en ny brændeovn ligger gennemsnitligt på under 3g/kg – altså 3 gram partikler pr. kilo indfyret træ. Brændeovnsbekendtgørelsens grænseværdier tillader op til 10g/kg. (Kilde: Teknologisk Institut 2008)

 

PDFnet ApS, BusinessPark Struer, Fælledvej 17, 7600 Struer - CVR 33873298 - Telefon 30 42 01 08