PDF net
- PUBLICERING UDEN COPYRIGHT
Forsiden => Danmark => Nordjylland => Udvidelse af Energinet.dk's gaslager i Ll. Torup => Muslingeerhvervet ind i saltsagen   Login
Muslingeerhvervet ind i saltsagen PDFnet


Info PDFnet
Artikel oprettet: 29-03-2010
Opdateret: 07-05-2010
Antal besøgende: 1720
Service PDFnet
Kopier link til denne side
Føj til foretrukne
Del på facebook
 

Muslingekutter i Limfjorden
Dato: 24-03-2010

VVM-rapporten er et levn fra fortiden

Af Tommy Hansen

Tankegangen bag hele VVM-rapportens blåstempling af Energinet.dk’s udvidelse af gaslageret i Ll. Torup; at kunne fortynde sig ud af et forureningsproblem, er et levn fra fortiden, og VVM-rapporten i sin helhed får nu kraftig og kompetent kritik fra både Danmarks Fiskeriforening og Muslingeerhvervet: VVM-rapporten er ikke god nok

Foreningen Muslingeerhvervet og Danmarks Fiskeriforening tager forbehold for krav om erstatning i et fælles høringssvar. VVM-redegørelsen er ’af ringe faglig kvalitet’, siger bl.a. biolog fra Danmarks Fiskeriforening

Hvis den påtænkte udvidelse af gaslageret ved Ll. Thorup gennemføres, forbeholder muslingefiskeriet i Limfjorden sig ret til at rejse krav om erstatning for de skader, udledning af bl.a. tungmetaller kan medføre for bestanden af muslinger og østers i Lovns Bredning.

Foreningen Muslingeerhvervet har sammen med Danmarks Fiskeriforening udarbejdet et fælles høringssvar, hvor der gøres indsigelse mod projektet og planerne om at udlede spildevand til Lovns Bredning, som udgør et vigtigt erhvervsmæssigt fiskeriområde. Blandt andet hentes der i området store mængder muslingeyngel, som af Foreningen Muslingeerhvervet omplantes til andre dele af Limfjorden for senere at blive fisket der. Negative påvirkninger af Lovns Bredning kan medføre store økonomiske konsekvenser for fiskeriet, og det er i den forbindelse, de to foreninger nu tager forbehold for senere at rejse en erstatningssag.

VVM-rapport kritiseres fagligt
Foreningen Muslingeerhvervet og Danmarks Fiskeriforening har ladet sagkyndige – bl.a. Danmarks Fiskeriforenings biolog Henrik Lund – gennemgå VVM-redegørelsen i Ll. Torup-projektet, og rapporten har ikke aftvunget stor faglig respekt.

Tværtimod fremgår det af høringssvaret, at rapporten trods sit imponerende omfang er af ’ringe faglig kvalitet og kun i alt for lille omfang baseret på faktisk viden eller holdbare analyser’. Høringssvaret siger også, at redegørelsen på ingen måde udgør et tilstrækkeligt grundlag for at træffe beslutninger med potentielt vidtgående betydning for Lovns Bredning som økosystem og fiskeri-område. Og det bliver påpeget, at rapporten i nogle sammenhænge mangler ’elementær forståelse for marinbiologi og marine indikatorer’.

Høringssvaret fremfører endelig en række indsigelser mod konkrete punkter i VVM-redegørelsen. Om den planlagte udledning af tungmetaller til Limfjorden hedder det bl.a.: ”Det er vores grundlæggende opfattelse, at tankegangen om at fortynde sig ud af forurening med miljøfarlige sporstoffer hører en anden tid til.’

 
PDFnet ApS, BusinessPark Struer, Fælledvej 17, 7600 Struer - CVR 33873298 - Telefon 23 90 77 88