PDF net
- PUBLICERING UDEN COPYRIGHT
Forsiden => Danmark => Nordjylland => Skagerrak 4   Login
Skagerrak 4 PDFnet


Info PDFnet
Artikel oprettet: 30-01-2010
Opdateret: 31-01-2010
Antal besøgende: 2037
Service PDFnet
Kopier link til denne side
Føj til foretrukne
Del på facebook
 

Parti fra Limfjorden
Dato: 05-07-2006

Nyt kabel til grøn strøm i Nordjylland

Af Tommy Hansen

Hvis Danmark fremover skal kunne eksportere strøm fra en stigende mængde vindkraft, er det nødvendigt at skabe en helt ny infrastruktur for den nordjyske del af forsyningsnettet. Energinet.dk og Statnett - der har ansvaret for elsystemerne i Danmark og Norge - har derfor besluttet at bygge et nyt elkabel mellem de to lande. Jævnstrømsforbindelsen udpeges som en af forudsætningerne for, at konkurrencen på elmarkedet kan forbedres.

- Forbindelsen vil være med til at sikre en bedre udnyttelse af vindenergien i takt med udbygningen af vindkraften i Danmark. Vi kan ganske enkelt sende mere vindkraft til Norge, når det blæser meget i Danmark, og vi kan få vandkraft fra Norge, når vi ingen vind har. På den måde vil vandkraftmagasinerne i Norge kunne fungere som lager for den danske vindkraft. Derudover vil forbindelsen vil styrke forsyningssikkerheden og konkurrencen på elmarkederne til gavn for forbrugerne, siger eldivisionsdirektør Torben Glar Nielsen, Energinet.dk.

Derfor inviterer Jammerbugt, Vesthimmerlands og Viborg kommuner nu alle til at komme med forslag og ideer til, hvordan den nye jævnstrømsforbindelse, Skagerrak 4, kan planlægges fra Bulbjerg i Jammerbugt kommune, hvor kablet kommer i land fra Norge, til Energinet.dk's jævnstrømsstation i Tjele i Viborg kommune, hvor kablet forbindes med elnettet i Danmark.

Knap 900 lodsejere og naboer i det 90 km. lange undersøgelsesbælte mellem Bulbjerg og Tjele har fået brev og debatoplæg fra kommunerne. De og andre interesserede kan fra i dag og frem til 25. februar 2010 komme med forslag, ideer og bemærkninger omkring projektet, som de mener, at der bør tages højde for i forbindelse med linjeføringen. Det kan fx være særlige miljø- eller landskabsforhold.

- Vi håber, at så mange borgere som muligt vil komme med forslag og ideer til, hvordan projektet kan gennemføres, og hvad der skal tages hensyn til i projektet, så vi får det bedst mulige projekt, siger projektleder Søren Damsgaard Mikkelsen, Energinet.dk.

Der er i dag tre elforbindelser mellem Danmark og Norge med en samlet kapacitet på ca. 1.000 megawatt, (MW). Med Skagerrak 4 øges kapaciteten med 700 MW til 1.700 MW.

På baggrund af borgernes forslag vil kommunerne forsætte arbejdet, som skal munde ud i et konkret forslag til linjeføringen. Der vil senere på året blive gennemført en anden offentlighedsfase, hvor der bl.a. vil blive afholdt borgermøder.

Link til idepjecerne: www.vesthimmerland.dk - se under Borger - Byggeri, Trafik & Beredskab - Planlægning - Planer i høring

Kontaktpersoner i Energinet.dk:
Projektleder Søren Damsgaard Mikkelsen 7622 4567
Eldivisionsdirektør Torben Glar Nielsen 7622 4400


FAKTA:
Skagerrak 4-forbindelsen bliver ca. 240 km lang, og består desuden af to stationsanlæg i Kristianssand i Norge og i Tjele, hvor Energinet.dk allerede ejer de arealer, der er nødvendige for at udbygge stationen. Landkablet på den norske side bliver ca. 12 km langt og ca. 90 km langt i Danmark. Søkablet bliver ca. 140 km langt.

Projektet har et forventet samlet anlægsbudget på ca. 2,8 mia. kr. Den danske del af investeringen ventes at blive ca. 1,5 mia. kr. inkl. landanlæggene i Danmark.

Skagerrak 4 ventes i drift i 2014 under forudsætning af de respektive energiministres godkendelse og de nødvendige myndighedstilladelser.

 

PDFnet ApS, BusinessPark Struer, Fælledvej 17, 7600 Struer - CVR 33873298 - Telefon 23 90 77 88