PDF net
- PUBLICERING UDEN COPYRIGHT
Forsiden => Danmark => Nordjylland => Thisted Kommune => Thisted => Nationalt Testcenter i Thy   Login
Nationalt Testcenter i Thy PDFnet
Info PDFnet
Artikel oprettet: 31-01-2010
Opdateret: 31-01-2010
Antal besøgende: 988
Service PDFnet
Kopier link til denne side
Føj til foretrukne
Del på facebook
 

Folkelig modstand mod testcenter

Af Tommy Hansen

Miljøminister Troels Lund Poulsen har på regeringens vegne d. 30. september 2009 besluttet, at der skal foretages en rydning af 15 km2 gammel skov i den nordvestlige del af Danmark i Thy-regionen ved byen Østerild. I alt knapt 30 km2 påtænkes inddraget til at opføre et testcenter for hav-vindmøller. Denne skovrydning vil ifølge gængse beregninger medføre et forøget CO2 udslip på 400.000 tons, svarende til 100.000 menneskers CO2 udslip pr år.

Staten vil ekspropriere jorden under hensyntagen til den danske vindmølleindustri, og dermed vil man skabe flere danske arbejdspladser. Myndighederne støder imidlertid ind i en række problemer, bl.a. at tvangsfordrivelsen af lokalbefolkningen angiveligt er i strid med Danmarks forfatning og derved klart ulovlig.

Området er endvidere i nuværende planlægning udlagt som rekreativt område med forbud mod at opstille vindmøller og er et af de særligt beskyttede Natura-2000 områder.

Området ved Østerild Plantage er ét af Nordjyllands smukkeste områder. Med sin barske natur og storslåede vidder med mange sjældne dyr, fugle og planter er stedet indbegrebet af oprindelig dansk natur. Der er kun ganske få steder af denne slags tilbage i Danmark, hvor man f.eks. også kan opleve nattemørke og fuldstændig stilhed.

Vindmøller på 250 meters højde påtænkes opført her, på en 6 km. lang nord-syd orienteret strækning. Dette vil forhindre fugle i det internationale Ramsar-område Vejlerne, som ligger lige øst for testcenteret, i at flyve mod vest til EF-Habitatområdet Vullum Sø og til Nationalpark Thy, som ligger syd for byen Hanstholm.

- Den danske regering har ikke levnet de danske borgere mulighed for reelt at fremkomme med forslag og at komme med kritik af planerne. Der har kun været en meget kort høringsproces på reelt 11 dage, hvoraf de 9 har været nationale feriedage = Efterårsferien, siger Landsforeningen for Bedre Miljø, som er stærkt kritisk overfor hele projektet.

Foreningen er dannet af lokalbefokningen og har til formål at oplyse om miljømæssige konsekvenser for samfundet og naturen ved en evt. gennemførelse af planerne for et nationalt testcenter i Østerild. ”Landsforeningen for Bedre Miljø” har hidtil forgæves forsøgt at formå den danske stat til at foretage mere dybtgående undersøgelser af projekts påvirkning af omgivelserne.

Foreningen er meget utilfreds med det hidtidige planlægningsforløb, som tilsidesætter almindelige kendte demokratiske principper, som Danmark ellers bruger enhver lejlighed rundt i Verden til at fortælle om.

Fotomanipulation: Nationalttestcenter.dk

 

PDFnet ApS, BusinessPark Struer, Fælledvej 17, 7600 Struer - CVR 33873298 - Telefon 23 90 77 88