PDF net
- PUBLICERING UDEN COPYRIGHT
Forsiden => Danmark => Nordjylland => Udvidelse af Energinet.dk's gaslager i Ll. Torup => Dan J går ind i saltsagen   Login
Dan J går ind i saltsagen PDFnet


Info PDFnet
Artikel oprettet: 01-02-2010
Opdateret: 10-04-2010
Antal besøgende: 1172
Service PDFnet
Kopier link til denne side
Føj til foretrukne
Del på facebook
 

Dan Jørgensen og Per Clausen ind i saltsag

Af Tommy Hansen

Saltsagen i Limfjorden bliver nu taget op af EU-kommisionen. Det sker på foranledning af parlamentsmedlem Dan Jørgensen (S)

- Området er et Natura 2000-område og skal derfor behandles efter størst mulige miljømæssige hensyn. Derfor forekommer mig underligt og helt imod EU’s hensigt med at beskytte området, når det i det hele taget påtænkes at udvide gaslageret i salthorsten Lille Thorup, siger Dan Jørgensen til PDFnet.

Udvidelsen af gaslageret skal ske ved at udskylle saltkaverner og derefter udlede det ekstra saltholdige vand til fjorden. Saltet skal udledes som skyllevand med en hastighed på op til 600 kubikmeter per time. I alt vil der blive udledt 16,8 millioner tons salt til Limfjorden over en periode på 25 år, hvis hele projektet går igennem. Limfjorden vil således modtage op mod 1,6 millioner tons salt per år, og tilmed indeholder saltet en ikke ubetydelig mængde miljøfremmede stoffer. Også folketingsmedlem Per Clausen fra Enhedslisten råber nu vagt i gevær:

- Jeg har i dag spurgt Miljøministeren, om han finder det miljømæssigt forsvarligt, at der i forbindelse med udvidelsen af gaslageret i Lille Thorup vil blive udledt millioner tons salt, som er forurenet med bly og andre tungmetaller, i Limfjorden, siger Per Clausen til PDFnet.

Han er enig med fritidsfiskerne i, at projektet forekommer meget betænkeligt:

- Især, når man tager hensyn til, at en mindre udledning i 1983 havde meget alvorlige konsekvenser for fiskelivet i området, siger Per Clausen.

Lokale organisationer med fritidsportsfiskerne i spidsen har talt for, at udvidelsen fører til en miljøkatastrofe for området omkring Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning, hvor saltvandet skal udledes.

Fiskerne frygter blandt andet, at fiskene flygter, og mener, at det også var tilfældet, da gaslageret blev anlagt i starten af 1980’erne. Den netop udkomne VVM-redegørelse afviser dog, at såvel den forhøjede saltkoncentration som eventuelle tungmetaller skulle give problemer for områdets sårbare dyre- og planteliv.

- Det føler jeg mig ikke tryg ved, og derfor vil jeg høre komissionen, hvad den mener om sagen, siger Dan Jørgensen.

Konkret har han i et brev til EU-kommisionen spurgt, om man finder udvidelsen og den tilsvarende udskylning af salt til fjorden foreneligt med intentionerne i direktiv 92/43/EØF og EU’s regler for beskyttelse af sårbar natur.

- Borgerne i området må have mulighed for at påberåbe sig EU’s beskyttelse, hvis de kan vise at der vil opstå problemer med dyre- og plantelivet i forbindelse med udvidelsen, siger Dan Jørgensen.

 

PDFnet ApS, BusinessPark Struer, Fælledvej 17, 7600 Struer - CVR 33873298 - Telefon 23 90 77 88