PDF net
- PUBLICERING UDEN COPYRIGHT
Forsiden => Danmark => Nordjylland => Udvidelse af Energinet.dk's gaslager i Ll. Torup => Borgmester kræver ny redegørelse   Login
Borgmester kræver ny redegørelse PDFnet


Info PDFnet
Artikel oprettet: 10-03-2010
Opdateret: 10-03-2010
Antal besøgende: 1346
Service PDFnet
Kopier link til denne side
Føj til foretrukne
Del på facebook
 

Borgmester Knud Kristensen, Vesthimmerlands Kommune
Dato: 19-09-2009

Borgmester: VVM-rapport må laves om

Af Tommy Hansen

- Meningen med en VVM-redegørelse og hele processen med miljøtilladelse er, at man skal fremstille et materiale med alle relevante oplysninger om emnet. VVM-redegørelsen fra Miljøcenter Århus om gaslageret i Ll. Torup er så fyldt med mangler og muligheder for mistolkninger, at den objektivt set må betegnes som værende i direkte strid med miljølovgningen.

Det siger borgmester Knud Kristensen, Vesthimmerlands Kommune. Han er dybt forundret over, at Miljøcenter Århus har kunnet aflevere en VVM-rapport, som blåstempler udledning af mange tons tungmetaller hvert år i op til 25 år.

Blandes op med havvand
- Jeg kan slet ikke finde nogen forståelse for tankegangen. Det anføres direkte i VVM-rapporten, at udledning af de mange tungmetaller er i orden, hvis det blot blandes tilstrækkeligt op med havvand. Det er jo netop det princip, som Danmark siden 1970’erne har bandlyst; at løse forurening ved fortynding, siger Knud Kristensen.

Mangel på kvalitet i VVM
Han har nu haft lejlighed til nøje at gennemgå VVM-materialet fra Miljøcenter Århus, og borgmesteren er fortørnet over kvaliteten i rapporten - eller rettere mangelen på kvalitet.

- Der var ingen miljøsag, som ville gå igennem på kommuneniveau, hvis der kunne rejses bare en brøkdel af de ubesvarede spørgsmål, som er kommet frem de seneste uger. Jeg er meget forundret over, at man fra Miljøcenter Århus kan producere et så åbenlyst mangelfuldt værk i en så åbenlyst alvorlig sag, siger Knud Kristensen.

Ser bort fra det hele
- Alle andre er underlagt Natura 2000-bestemmelser, der ligesom Vandrammedirektivet har medført betydelige restriktioner og fordyrelser for landbrug, dambrug og mange andre erhverv. Gang på gang afviser vi selv meget små udledninger, og enhver landmand ved hvor svært det kan være at få tilladelse til indvinding af vand. I sagen om Ll. Torup vælger Miljøcenter Århus for mig at se at se bort fra det hele ved blot at konstatere, at området er omfattet af de nævnte love, men at udvidelsen af gaslageret ikke vil stride mod disse. I et senere afsnit kan man så læse, at der forventes udledt op til 382 kg zink, 86 kg kobber, 90 kg. bly og 4 kg kviksølv hvert år i op til 25 år. Det hænger bare slet ikke sammen med gældende miljøpraksis, siger Knud Kristensen.

 


PDFnet ApS, BusinessPark Struer, Fælledvej 17, 7600 Struer - CVR 33873298 - Telefon 23 90 77 88