PDF net
- PUBLICERING UDEN COPYRIGHT
Forsiden => Danmark => Nordjylland => Vesthimmerlands Kommune => Farsø-regionen => Hvalpsund/Louns => Vester Elkær - Grøn Logi   Login
Vester Elkær - Grøn Logi PDFnet
Anneksvej 20, Alstrup,
DK-9640 Farsø
Tel: 98 63 41 03/29 44 41 14


www.vesterelkaer.dk
Info PDFnet
Artikel oprettet: 01-10-2010
Opdateret: 01-10-2010
Antal besøgende: 1853
Service PDFnet
Kopier link til denne side
Føj til foretrukne
Del på facebook
 

Vester Elkær ca. 1922, hvor stråtaget blev erstattet med fast tag
Dato: 03-10-2010

Vester Elkærs historie

Af Tommy Hansen

Vester Elkær er en gammel slægtsgård med store strand­enge og kuperede, højtlig­gende marker. Gården har i dag økologisk fåreavl med den gamle fårerace Hvidhovedet Marsk og driver desuden Grøn Logi.

Gennem mere end 300 år har gården Vester Elkær i Vesthimmerland været i samme families eje, og den nuværende ejer Anna Solveig Skov Rosengreen, er tiende generation på slægtsgården.

Til ejendommen hører 124 tdr. land skov og strandeng samt agerjord, som er bortforpagtet til økologisk drift. På de økologiske strandenge nærmest selve gården går en større flok får af racen Hvidhovedet Marsk.

Tilbage i tiden var Vester Elkær fæstegård under herregården Hessel, som i mange år hørte til hovedgården Lerckenfeld. I starten af 1800-tallet blev Vester Elkær ligesom de øvrige gårde i Alstrup Sogn solgt fra til selvejerbønder.

Navnet Vester Elkær kan spores helt tilbage til tiden før enevælden og dukker op første gang på skrift i 1682 i forbindelse med jordopmåling.

Gården er i den nuværende form nyopført omkring 1860. På det tidspunkt husede den en familie på fem samt tjenestekarl, pige, arbejdsdreng og vogterdreng. Besætningen bestod af fem-seks heste, fire malkekøer, fire stude og lidt ungkvæg, foruden 35 får og 20 lam. Desuden havde man naturligvis en griseso, som på årsbasis farede med 10 grise.

Afgrøderne spændte fra rug, byg og havre til boghvede og spergel samt et lille stykke med kartofler.

Selvforsyningen var næsten 100 procent. Om vinteren kørte spinderokken i stuen, så der altid var garn til trøjer og sokker. Så godt som alt mad lavedes af egne produkter; brødet bagtes af egen rug, øl bryggedes af egen malt og alle sulevarer kom fra egne dyr.

Vester Elkær blev gennemgribende moderniseret i 1930’erne og 1940’erne. Den karakteristiske port med det runde vindue stammer fra 1934, mens det nuværende stuehus er opført i 1941. Igen i 1956 blev der opført en ny staldlænge, der som noget meget nymodens var indrettet med køregang på loftet.

Bygningen i forgrunden, som ses på de gamle billeder, er en aftægtsbolig, opført i 1888 men nedrevet i forbindelse med moderinseringen i 1940’erne.