PDF net
- PUBLICERING UDEN COPYRIGHT
Forsiden => Danmark => Nordjylland => Vesthimmerlands Kommune => Farsø-regionen => Hvalpsund/Louns => Louns Kirke   Login
Louns Kirke PDFnet
Lounsvej 11, Louns, 9640 Farsø.
Tlf: 98 63 80 22


Info PDFnet
Artikel oprettet: 30-08-2004
Antal besøgende: 3632
Service PDFnet
Kopier link til denne side
Føj til foretrukne
Del på facebook
 

Louns Kirke
Dato: 03-09-2004

Louns Kirke og Louns Sø

Af Tommy Hansen

Den højtliggende, hvidkalkede kirke er opført omkring 1300-tallet. Den består af et kor og skib i forlængelse af hinanden, og vinkelret herpå et nordvendt våbenhus. Korets og skibets mure er udvendigt af munkesten, men i det indre ses kampesten i murene - triumfmuren er dog alene opført af munkesten.

Af de oprindelige enkeltheder er i dag kun bevaret den smalle, svagt spidsbuede korbue - stilen fortæller, at kirken stammer fra gotikkens tidlige tidsalder. Engang i senmiddelalderen har man bygget den vestlige forlængelse af kirken, som er opført i kampesten - de svære dimensioner tyder på, at murene har skullet bære et tårn, men det er usikkert, om et sådant nogensinde blev opført.

Altertavlen er fra begyndelsen af 1600-tallet, mens dåbsfad og det lille krucifiks i korbuen stammer fra omkring hhv. 1550 og 1500. Prædikestolen er typisk ung-renæssance med rudeformede felter, og stammer formentlig fra det indgraverede årstal, 1576.

I våbenhuset findes et stolestade med enkle renæssancegavle samt en frise med inskription af giveren, Iver Krabbe, daværende lensmand på Mariager Kloster.

Kirkens klokke stammer fra 1684 og er ophængt under et lille tag på vestgavlen.

Louns sø var i stenalderen en vig af Limfjorden, men i forbindelse med landhævningen efter sidste istid blev den afsnøret fra fjorden af den strandvold, som landsbyen Louns ligger på i dag. Denne ferskvandssø blev i 1800-tallet afvandet og anvendt til høslæt og græsning. I 1925 blev afvandingen yderligere forbedret ved hjælp af en pumpestation. I slutningen af 1980’erne havde engjorden sat sig så meget, at en ordentlig afvanding ville kræve en fornyet dræning og renovering af pumpestationen. Ideen til at genskabe søen opstod, og i 1995 kunne den reetablerede sø indvies, efter at have været tørlagt i mere end et århundrede. Og Louns Kirke kan nu atter “spejle sig i Louns Sø”, som det førhen har heddet sig gennem generationer.


Andre seværdigheder i Vesthimmerland

 
   
 

PDFnet ApS, BusinessPark Struer, Fælledvej 17, 7600 Struer - CVR 33873298 - Telefon 23 90 77 88