PDF net
- PUBLICERING UDEN COPYRIGHT
Forsiden => Danmark => Nordjylland => Vesthimmerlands Kommune => Aalestrup-regionen => Gedsted => Fotograf Ingvard Pedersen   Login
Hej hej html2
Service PDFnet
Kopier link til denne side
Føj til foretrukne
Del på facebook
 

Hverrestrup Bakker - udsigt mod nordvest
Dato: 05-08-2006

Hverrestrup Bakker

Af Tommy Hansen

Bakkerne er bevokset med græs, lyng og spredte træer. Mellem bakkerne er der små søer og moser med et rigt dyre- og planteliv. Fra P-pladsen er der afmærket en sti til området.

Det fredede område udgør en del af en langstrakt bakke – en såkaldt randmoræne. Den blev dannet i slutningen af den sidste istid, enten fordi isranden lå her i længere tid (og derfor efterlod ekstra meget materiale fra smeltevandet), eller fordi isranden stødte frem mod sydvest og derved skubbede materialet foran isranden op i en bakke.

Blandingen af hede, overdrev, løvskov og mose giver fine muligheder for mange slags planter: Hedelyng, revling, kæruld, rosma-rinlyng, benbræk, guldblomme, fredede gøgeurter og insektædende planter som soldug og blærerod.

På de tørre arealer kan ses sanglærke, engpiber og tornskade. Desuden er firben almindelige her, ligesom hugorme ikke er
sjældne. For den insektinteresserede findes et væld af insekter, fra sommerfugle, til guldsmede og græshopper.

På de højeste dele af den langstrakte bakke eller bakkekam findes ca. 40 gravhøje på en 3-4 km lang strækning. De fleste
er små og fra stenalderen, men der er også store iøjnefaldende høje, som sandsynligvis er fra bronzealderen - dog muligvis bygget oven på en høj fra stenalderen. I områdets vestlige del ses gamle vejspor.

Syd for bakken, i en lille mose, er der fundet bæltesmykker, spiral-armringe, halsring, armbånd og smykkenål fra
bronzealderen - formodentlig offergaver til guderne.

Ca. 30 ha af bakkekammen blev fredet 1934, for at sikre det smukke lyngklædte landskab og dets forhistoriske værdier mod bebyggelse, træplantning mv., men også for at sikre en offentlig adgang til værdierne. For at sikre det åbne landskab har
amtet fældet en del træer og aftalt, at aralet bliver græsset med kreaturer. Tyren går i en særlig hegning med tydelig information herom.

Der er afmærket en sti fra P-pladsen til området, hvor der er placeret en informationstavle. Der er adgang til området
fra hovedvej A13 Viborg-Ålborg, ca. 32 km nord for Viborg.

Se også:
www.spor.dk/hverrestrup_bakker/hverrestrup.htm

ANDRE SEVÆRDIGHEDER I VESTHIMMERLAND
GÅ TIL BYFORSIDEN FOR AALESTRUP
GÅ TIL REGIONSFORSIDEN FOR AALESTRUP
GÅ TIL REGIONSFORSIDEN FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

 
   
   
   
   
Hej hej html3 Hej hej html4

PDFnet ApS, BusinessPark Struer, Fælledvej 17, 7600 Struer - CVR 33873298 - Telefon 23 90 77 88