PDF net
- PUBLICERING UDEN COPYRIGHT
Forsiden => Danmark => Nordjylland => Vesthimmerlands Kommune => Løgstør-regionen => Løgstør => Fotograf Flemming Fragtrup   Login
Fotograf Flemming Fragtrup PDFnet
Møllebakkevej 11, 9670 Løgstør
Tel: (+45) 20 84 30 31


Info PDFnet
Artikel oprettet: 27-08-2006
Antal besøgende: 4079
Service PDFnet
Kopier link til denne side
Føj til foretrukne
Del på facebook
 

Vilsted Sø - historie

Af Tommy Hansen

Vilsted Sø er oprindeligt skabt i stenalderen, da en fjordarm trak sig tilbage til Limfjorden og efterlod lave områder, hvor Vilsted Sø og Sønder Sø opstod.

En stamme af Ertebøllefolket boede ved fjorden i Bjørnsholm ådal, og lige NØ for Vitskøl Kloster findes en kæmpestor køkkenmødding, 700 meter lang. Desuden findes der langs hele ådalens nordside fra Vitskøl til Vilsted en lang række af køkkenmøddinger. Stammen havde formentlig sin hovedboplads ved Vitskøl og en række anneks-bopladser langs åen. Disse mindre møddinger, der tilsammen udgør Danmarks længste køkkenmødding, er dog alle bortgravet eller dækket af senere bebyggelse.

Fjorden havde rige forekomster af fisk, muslinger og fugle, som var livsgrundlaget for Ertebøllefolket. På deres bopladser efterlod de store køkkenmøddinger af især østersskaller, selvom østers kun var en mindre del af kosten.

Bjørnsholm å, der i middelalderen var omgivet af store mose- og engområder, løb gennem søerne. Det første nøjagtige kort af området fra 1794 viser denne situation, med møller i åen ved Vilsted (Vilsted Mølle) og Vitskøl Kloster (Nørre- og Sønder Mølle).

Livet omkring søen i middelalderen var også præget af cisterciensermunkene fra Vitskøl Kloster, som med stor dygtighed drev landbrug, fiskeri, mølledrift mv.

I den tidlige middelalder lå i udkanten af Vilsted by en befæstet gård, Vilsted Slot. Gården blev i 1407 opkøbt af dronning Margrethe den I, der som led i sin systematiske nedlæggelse af adelens befæstede borge lod den nedrive.

I dag fremtræder voldstedet alene som græsklædte forhøjninger i engen.

I 1869 begyndte man at afvande Vilsted Sø, og den forsvandt etapevis gennem de næste knap 100 år. Det sidste af søen forsvandt i perioden 1952-1956 i forbindelse med regulering af udløbet fra Bjørnsholm Å.

Genskabelsen af søen i 2006 skyldes ikke mindst en enkeltperson, pensioneret skolelærer og naturvejleder Jørn Christensen, Overlade. Han fik ideen i 1980'erne og cyklede i årevis rundt til lodsejere og landmænd for at udbrede tanken. Da EU i 1990'erne gav muligheder for støtte til naturgenopretning og Jørn Christensen fik kontakt til de naturbevarende Aage V. Jensens fonde, tog projektet for alvor form.

I juni 2006 blev Sjørupvej spærret og det gamle åløb lukket, og vandet begyndte at stige i søen. Søen blev officielt indviet 26. august 2006.