PDF net
- PUBLICERING UDEN COPYRIGHT
Forsiden => Danmark => Nordjylland => Vesthimmerlands Kommune => Den centrale Limfjord   Login
Den centrale Limfjord PDFnet


Info PDFnet
Artikel oprettet: 09-05-2007
Opdateret: 07-02-2010
Antal besøgende: 3967
Service PDFnet
Kopier link til denne side
Føj til foretrukne
Del på facebook
 

Aftenstemning ved Limfjorden, Trend
Dato: 16-06-2007

Den centrale Limfjord

Af Tommy Hansen

Limfjorden er Danmarks største fjordområde. Siden Vesterhavet brød gennem Agger Tange 3. februar 1825 har den forbundet Vesterhavet med Kattegat


Den centrale og vestlige del af fjorden, mellem Agger Tange og Aggersund, er et omfattende system af små­fjorde, bredninger, sunde og vige, mens den østlige del af fjorden er et smalt flodagtigt løb mellem Aggersund og Hals.

Mors er fjordens største ø. Sallingsund, der ligger centralt i den vestlige del af fjorden adskiller Mors fra Salling. Livø er den østligste ø i den centrale Limfjord.


Vis stort kort

Limfjorden er med sine ca. 1500 km² vandflade og ca. 1000 km kystlinie Danmarks største fjordområde. Det samlede oplandstareal strækker sig over 7528 km² og giver en gennemsnitlig ferskvandsafstrømning på 2,7 km³ pr. år.

De dybeste steder er Hvalpsund, hvor der er 24 meter til bunden, og Odde­sund, hvor der er 28 meter. De store bredninger har vanddybder på 5-8 m, Thisted Bredning dog ca. 11 m.

Fjorden består dels af rolige bredninger og vige med lave vanddybder, dels af smalle og dybe sund hvor der kan gå en rivende strøm. Sundene har dybder på 18-22 meter.

Den centrale Limfjord er især i sommersæsonen genstand for en omfattende turisme, såvel sejlerturister som badegæster ved de talrige gode badestrande langs fjorden. Endvidere drives i et vist omfang erhvervsfiskeri fra havnene i Hvalpsund, Rønbjerg og Løgstør.

Limfjorden har tilløb fra alle åer og vandløb i hele regionen, i den centrale del af Limfjorden er der tilløb fra følgende større åer:

Skals Å
Lerkenfeld Å
Simested Å
Trend Å
Bjørnsholm Å

Blåmuslingen er nok det mest almindelige bunddyr i fjorden, og den udgør grundlaget for et storstilet muslingefiskeri. Men også sandmuslinger, hjertemuslinger, knivmuslinger, børsteorme og mange andre dyr lever i fjordbunden.

Om efteråret og vinteren raster store flokke af gæs og andefugle i fjorden. Store områder er friholdt for jagt og giver både rigeligt med føde og god beskyttelse mod vind og vejr. Fjorden rummer også en betydelig bestand af sæler og skarver. Begge dyr er karakteristiske for fjord­miljøet og kan ses næsten overalt i fjorden.

Navnet Limfjorden formodes i øvrigt at komme af, at lim tidligere har betydet kalk - der er synlig overfladekalk i store områder ved Aalborg.

I den centrale del af Limfjorden findes kun én fast forbindelse over fjorden:

Aggersundbroen, som forbinder Han Herred med Himmerland ved Løgstør.

Resten af Limfjorden krydses af et antal faste forbindelser (fra vest mod øst):

Oddesundbroen, som nord for Struer fører vej og jernbane til Thyholm, Sallingsundbroen, som forbinder Salling med Mors og Vilsundbroen, som fortsætter samme vejforbindelse til Thy. Endelig er der en jernbanebro i Aalborgs vestlige centrum, Limfjordsbroen i Aalborgs centrum med vej-, cykel- og fodgængerforbindelse til Nørresundbys centrum samt Limfjordstunnelen øst for Aalborgs centrum.Den centrale del af Limfjorden udgør et af de udpegede indsatsområder for regeringens aftale om en særlig vand- og naturindsats i perioden 2007-2009.


ANDRE STØTTEPROJEKTER I REGIONEN, SE OGSÅ:

LANDDISTRIKTSPROGRAMMET 2007-2013
 
 

PDFnet ApS, BusinessPark Struer, Fælledvej 17, 7600 Struer - CVR 33873298 - Telefon 23 90 77 88