PDF net
- PUBLICERING UDEN COPYRIGHT
Forsiden => Danmark => Midtjylland (under udarbejdelse) => Århus Kommune => Århus => Fotograf Flemming Fritze   Login
Service PDFnet
Kopier link til denne side
Føj til foretrukne
Del på facebook
 

Billeder fra Ovesø

Af Flemming Fritze

Ovesø eller Ove Sø er en cirka 8 kilometer lang og 0,5 km bred lavvandet sø, cirka 3,5 km² stor beliggende nord for Bedsted i Thy. Den største dybde (2,5 m) findes i en rende langs østsiden. Søvandet er stærkt belastet af næringssalte og alger. Lidt nord for midten ligger tværs over søen holmen Madstedborg, hvor der findes rester af et voldsted, der afskærer næsten helt den nordlige del fra resten af søen.
Ovesø er en rest af en fjordarm fra Litorinahavet, og gamle strandlinjer ses langs østsiden; i dag afspærrer et klitlandskab søen fra Vesterhavet.
Ovesø er en del af Natura 2000område 27. Området er beskyttet som en vigtig lokalitet for odderen og var i en periode dens eneste levested i Danmark, men er  sammen med de omkringliggende marker og enge også levested for rastende sangsvaner og sædgræs.

Artikel i HISTORISK AARBOG for Thisted Amt 1963 efter:
Folkeminder og sagn fra Thy
Optegnet af L. N. Bertelsen

Om Ovesø
er der også flere Sagn, bl.a. et om, at Søen hvert Aar kræver sin Mand. Der skal være dem, der har hørt et Varselsraab fra Søen, naar det har varet for længe, inden den har fået sit Offer. – Saaledes fortæller det, at en Dag, da Kovstrup Piger stod ved Søen og vaskede Faar, hørte de Varslet, og da der så noget efter kom en Dreng ridende med en Kobbel Heste for at vande dem, advarede Pigerne ham om at være forsigtig og ikke komme for langt ud. Men Drengen var en rigtig Dreng; han skulle vise dem, at han ikke var bange, og de skulde da heller ikke tro, at de kunde bilde ham sådan noget ind. Han red længere ud, end han plejede; men paa en Gang plumpede Hesten ned med Forbenene, hvorved Drengen kistede forud over Hestens Hoved og ned i det dybe Hul og druknede. Saa han blev Offer den Gang.

 
   
   

PDFnet ApS, Aalborgvej 10, 7442 Engesvang - CVR 33873298 - Telefon 30 42 01 08