PDF net
- PUBLICERING UDEN COPYRIGHT
Forsiden => Danmark => Nordjylland => Rebild Kommune => Madum Sø   Login
Madum Sø PDFnet


Info PDFnet
Artikel oprettet: 12-05-2008
Antal besøgende: 2426
Service PDFnet
Kopier link til denne side
Føj til foretrukne
Del på facebook
 

Madum Sø
Dato: 12-05-2008

Madum Sø

Af

Madum Sø er Himmerlands største sø og dækker et areal på 204 hektar. Den er en af Danmarks reneste og klareste søer og indbyder til både trave- og badeture, afhængigt af lyst og sæson. Madum Sø ligger som et kæmpemæssigt naturligt åndehul i udkanten af Rold Skov. Søen er en såkaldt klartvandssø, fordi vandet er meget fattigt på næring og derfor så klart, så det kan sammenlignes med vandet i en alpesø. Madum Sø og den nærliggende Langmosen blev fredet i 1986, og det er dermed beskyttet mod menneskets indgreb. Søen er ganske lavvandet, og man skal de fleste steder rimelig langt ud, før det bliver dybt. I hele sommersæsonen benyttes Madum Sø derfor flittigt af badegæster, både med og uden badetøj, og der er tradition for nøgenbadning i søens østlige ende.
Badning anbefales i øvrigt kun på de anlagte badepladser, hvor bundforholdene er sikre. Enkelte andre steder har søen hængesæk og usikker bund, så det kan være forbundet med livsfare at gå ud for at bade. Disse få steder er dog tydeligt skiltet.

På det dybeste sted er søen 9 meter dyb. Her er bunden dækket af et metertykt lag af planterester. Sagnet fortæller, at under dette askelignende lag - som ved dykning forekommer helt spøgelsesagtigt - ligger de velbevarede ruiner af røverborgen Madumborg, som blev benyttet af røverne fra Rold Skov. Dette vil dog sikkert aldrig blive bevist, for dykning blev forbudt i søen i forbindelse med fredningen i 1986.

Madum Sø har ingen tilløb og kun et beskedent afløb mod nord. Der er teorier om, at søen under jorden står i forbindelse med Store Blåkilde to kilometer borte, og at denne kilde i virkeligheden er et underjordisk afløb fra Madum Sø.

En travetur rundt om Madum Sø er på godt 7 kilometer, og yderligere et par kilometer kan lægges hertil, hvis man går en tur i Langmosen, som er den bedst bevarede højmose i Danmark. Begge steder er der en imponerende natur - søen med dens mange store stævningstræer, og mosen med dens halvanden kilometer lange uberørte lyngområde.

Madum Sø er en såkaldt Lobeliasø - opkaldt efter planten Tvepibet Lobelia, som stiller helt specielle krav til vandkvaliteten. Foruden Lobelia findes fine bestande af Strandbo og Brasenføde.

Søen er en betydningsfuld fuglelokalitet og en vigtig rasteplads for hvinand, troldand og gråand. Forår og efterår gæstes søen af fiskeørnen, der fouragerer på søens bestand af gedde og aborre.

 
   
 

PDFnet ApS, BusinessPark Struer, Fælledvej 17, 7600 Struer - CVR 33873298 - Telefon 23 90 77 88