PDF net
- PUBLICERING UDEN COPYRIGHT
Forsiden => Danmark => Midtjylland => Struer Kommune => Struer Kommune   Login
Service PDFnet
Kopier link til denne side
Føj til foretrukne
Del på facebook
 

Velkommen til Struer Kommune

Af Tommy Hansen

Struer Kommune er en natur­perle med store mulig­heder for livskvalitet og inspirerende­ fritids­tilbud for alle aldersklasser

Struer Kommune ligger i et idyllisk og varieret landskab i den sydvestlige Limfjord. Kommunen blev i 2007 dannet af de to daværende kommuner, Struer Kommune og Thyholm Kommune.

Karakteristisk for Struer by er havnen med marina og byens handelscentre, som med tre gågader koncentrerer sig i bymidten. Her er gode parke­ringsmuligheder og et inspirerende bo- og indkøbsmiljø.

Kommunen er domineret af natur og fjord, og alene på Thyholm er den omkranset af 75 kilometer vand. Her er kommunen forbundet til Thy med en smal landtange.

Der er fine pasningsmulig­heder for børn på institution eller i dagpleje, og på ældreområdet byder kommunen på flere velfungerende ældrecentre med plejehjem, ældreboliger og aktiviteter. Kommunens hjemmepleje kan kontaktes døgnet rundt.

Bomulighederne er talrige i Struer Kommune. Her findes hele spektret fra hybelværelser og ungdomsboliger over andels- og ejerboliger til ældreboliger i flere varianter.

Kultur og fritid er et område, der prioriteres højt, og Struer Kommune har et stort og varieret forenings­liv. Der er gode muligheder for musik og teater, og kulturhuse og sognegårde er aktive rammer om små og større kulturbegivenheder. Også sport og idræt fylder meget i fritidslivet, og overalt i kommunen findes tidssvarende faciliteter i form af haller og anlæg.

Skolerne i Struer Kommune er alle opdaterede med såvel inventar som IT, og der er rele­vante pasningsordninger for alle børn.

Erhvervslivet i kommunen rummer såvel store og verdens­kendte virksomheder som små og mellemstore produktions- og servicevirksomheder i mange brancher. Handelslivet er bredt repræsenteret, med Struer og Hvidbjerg som de største centre, og der er et stort samlet udbud af specialbutikker i Struer Kommune.

Den første Struer Kommune blev i øvrigt dannet i 1970, ved sammenlægning af den daværende købstads­kommune Struer og sognekom­munerne Gimsing, Vejrum, Hjerm, Ølby, Asp, Fousing, Resen, Humlum og Venø.

Struer Kommune har i dag et internatio­nalt kontaktnet og gode forbindelser til bl.a. en række venskabskommuner som Forssa i Finland, Sarpsborg og Spydeberg i Norge og Södertälje i Sverige.

 
   
   
   

PDFnet ApS, BusinessPark Struer, Fælledvej 17, 7600 Struer - CVR 33873298 - Telefon 23 90 77 88